המפלצת מתעוררת

מופעים תלויי אתר המשלבים בובות ענק.

לדוגמא: מופע בו נולד גור למפלצת של קריית בקריית יובל ירושלים.