top of page
360_matzleva_cover (1).jpg

המרכז הירושלמי לבריאות הנפש כפר שאול ממוקם בגבעת שאול, היכן ששכן בעבר הכפר הערבי דיר יאסין. 
בין הסמטאות והבניינים העתיקים והחדשים הקהל מוזמן לכפר שאול לחוות תיאטרון מעמיק, מצחיק ומרחיב אופקים ביחד עם דרי המקום השוהים בבית החולים ובשל מצבם, לא יכולים לצאת לצפות בהצגות במקומות אחרים. 
ד

במהלך הערב יתקיימו שני סבבים שיאפשרו לצפות ב 3 הצגות ויכללו סיור בכפר. סבב ראשון יתחיל ב 16:30 והשני ב 19:00. נפגשים בכניסה לכפר שאול.

ההצגות מיועדות למבוגרים.
30 ש"ח להצגה אחת או 50 ש"ח לשלושת ההצגות.

16:45 ו- 20:00

אמאפלצת | אישה ועגלול במופע מתגלגל על מפלצת האימהות | יצירה וביצוע: טלי שכטר- לבני | 30 ד׳   
                                                               להרשמה וכרטיסים

מופע מתגלגל לשחקנית עגלול וחיתול בד. בין הסבל לסיפוק, בין הכעס לנעימות, בין קצות העצבים החרוכים ללב העולה על גדותיו מאהבה, נוכחת אישה. אם. היא מחפשת את מקומה. מחפשת את מיקומה. המופע הוא האפשרות לדבר את מה שלא נאמר על אימהות, לבחון את המתח שבין ההורות לבין העצמי ולמצוא את החמלה. באמצעות תיאטרון חפצים, תנועה ומעט מילים, מנסה היוצרת לבחון את הקשר בין התמלאות להתרוקנות, בין הזנה לאכילה, בין צעקה ללחישה. יצירה וביצוע: טלי שכטר- לבני, ליווי אומנותי: ד"ר חן אלון, הדרכת חפצים: יפעת שמש. נקודת התכנסות: בשער הכניסה לכפר שאול

bottom of page