top of page

Bon voyage בון וויאג'

Bon voyage   בון וויאג' (על טיסות ושקרים):  יעל רסולי

שתי דיילות תאומות עם הפרעת אישיות, ילד מנומס שמרגיש מאוד רע וזמרת מאושפזת שנוטה לשכוח שגופה מרוסק נכנסים לתכנית טלוויזיה. שלושת הסיפרוים מתערבבים כדי לצור מופע אבסורדי וסוריאליסטי המזמין את הקהל לעלות לטיסה שיעדה התרסקות פנטסטית.  

bottom of page